קבוצת אחריי!

תכנית כושר קרבי והכנה לצה"ל הן פיזי והן מנטלי. מיועד לבנות ובנים כאחד בשכבות י"א-י"ב. פועלת בימי ראשון ורביעי.