"פסיעות"- היחידה הקהילתית להתפתחות הילד

היחידה הינה גוף מקצועי, המרכז את התחום הטיפולי בגיל הרך ונותן מענה למכלול ההיבטים והצרכים ההתפתחותיים של ילדים המתקשים בתחומים: מוטורי, שפתי, רגשי וחברתי.

היחידה כפופה לפיקוח והכרה על פי תקני איכות וקוד אתי מחייב.

הטיפולים ניתנים לחברי כל קופות החולים על בסיס הפנייה והתחייבות (טופס 17) או ע"פ פנייה פרטית.

היחידה להתפתחות הילד רואה את המשפחה כמרכז עולמו של הילד ומתוך השקפה זאת פועלת למתן מענה הן לילד והן למשפחתו בראייה פרטנית, משפחתית וקהילתית.