מפתח לכל ילד


פרויקט לנערים בכיתות ח' ומטרתו לאפשר לכל נער בגיל זה למצוא תעסוקה ראויה לשעות אחר הצהרים.
במסגרת הפרויקט: הרשות מציעה לנערים אלו השתתפות בסדנאות שונות גרפיקה, אילוף כלבים ועוד.

הפרויקט בשיתוף אגף הנוער וחט"ב.