מרכז קהילתי מתנ"ס מעלה אדומים ע"ר

הזמנה לקבלת הצעות לתפקיד יועץ/ת משפטי/ת חיצוני

למרכז קהילתי מתנ"ס מעלה אדומים ע"ר מכרז מספר 2022/4

לחצו להורדת מסמכי המרכז


מרכז קהילתי מתנ"ס מעלה אדומים ע"ר - מכרז מספר 04/2023

להפעלה ואחזקה של מתחם בר (מסעדה) בקאנטרי מעלה אדומים

לחצו להורדת מסמכי המרכז

 


המרכז הקהילתי מתנ"ס מעלה אדומים ע"ר

פונה לקבלת הצעות לניהול והפעלת מזנון בקאנטרי מעלה אדומים ובפעילויות נוספות, לטובת קהל המבקרים בקאנטרי, משתתפים בחוגי הקאנטרי, עובדי המתנ"ס ואורחי המתנ"ס, כמפורט בהסכם זה על נספחיו;

 להורדת מסמכי ההסכם

להורדת מסמכי הגשת ההצעה