על התפישה הטיפולית של "פסיעות"

ב”פסיעות” מתקיימת תפישה טיפולית ייחודית, שכמעט אינה קיימת כיום בעולם בו הטכנולוגיה, לעיתים הופכת את האדם למכונה. עולם בו התפישה הקלינית, המדעית- מרכזית ומילים כמו חסד, אמפטיה, אכפתיות ואהבה הוזזו לקרן זווית.

ב”פסיעות” האדם, המשפחה והקהילה הם מרכזיים ולא הקושי הקליני.

ב”פסיעות” מטפלים בילד עם קשיים ולא בקשיים של ילד.

תפישה טיפולית זו שורשיה עמוקים ונמשכים אל שנות ה- 80 של המאה ה- 19. בשנים אלו התפתחה התפישה של המטופל כאדם. לפי השקפה זו המטפל הרואה במטופל אדם, ולא רק מקרה רפואי, יכול 
להגיש טיפול מתוך הבנה והזדהות, שלהן עצמן יש ערך טיפולי רב. 

הרמן נותנאגל (Nothnagel) ממובילי הגישה באירופה , מרצה לרפואה שחי בוינה בסוף המאה ה- 19 היה אומר לסטודנטים שלו שמהותה של הרפואה הוא הטיפול בבני אדם החולים ולא במחלות.


נותנאגל נודע בזכות השקפתו שראוי "להיות חבר למטופלים" והוא לחם למענם. הוא הבהיר לצוות ביה"ח את חשיבותו של בירור ההיסטוריה הרפואית בזמן הבדיקה, משום שבעת בירור ההיסטוריה באופן מפורט וקפדני הייתה לרופא הזדמנות לכונן קשר רגשי עם מטופליו.

כממשיכי דרכו של נותנאגל, אנו פה ב”פסיעות” משקיעים זמן ואנרגיה בבירור ההיסטוריה של כל ילד.

ביצירת קשר עימו, עם משפחתו ועם הצוות החינוכי המטפל בו. מתוך תפישה זו אנו מאמינים כי אנו יוצרים לא רק מעטפת טיפולית נכונה אלא גם מחזקים את ההורים והחינוך במעלה אדומים.

ידע ולכידות הם מאבני היסוד של קהילה יציבה וטובה. זה מה ש”פסיעות” עושה בכל יום.