הרשות לביטחון קהילתי

תכנית ממשלתית הפועלת באמצעות המשרד לביטחון לאומי ברשות המקומית, היא המפעילה תכניות למניעת אלימות ולמאבק בסמים ובאלכוהול.
הרשות מהווה גורם מקצועי מוביל במדינת ישראל למניעת אלימות, עבריינות התנהגות אנטי חברתית, ושימוש בסמים ואלכוהול.

הרשות מובילה באמצעות פעולותיה לשיפור בביטחון האישי של תושבי העיר.
הרשות לביטחון קהילתי היא איחוד של שלוש תכניות של "עיר ללא אלימות" "הרשות למלחמה סמים ובאלכוהול" ו"מצילה".


 
מנהלת התכנית: שרית אקסלרוד כהן 050-6102980

רכזת קהילה וסירת הורים דיה גלילי  050-8853500

רכזת ציפורי לילה ניצן שוקרון 052-7703085