רישום לתכנית בוקר רך לשנת תשפ"ד 

בתאריכים 29.01.2023 ועד 30.06.2023

בוקר רך - תוכנית בוקר, תפתח בכל אשכול גנים, בו יהיו מינימום 7 נרשמים.

השירות פועל בימים א'-ה' בין השעות 7:00-7:30 ומופעל ע"י עובדות הגיל הרך.

תנאי רישום:

  • מסגרת בוקר רך תפתח בתנאי וירשמו לפחות 7 ילדים באותו אשכול גנים.
  • מחיר המסגרת 100 ₪ לחודש.
  • מקדמה ע"ס 60 ₪ תיגבה בעת הרישום, ותקוזז מתשלום חודש ספטמבר (המקדמה תוחזר במקרה וההורים יבטלו את הרישום בכתב עד 31.07.2023. 
  • במקרה של ביטול יש למלא טופס ביטול לחצו כאן עד ה-20 לחודש הקודם לביטול.
  • התוכנית מתקיימת בימים בהם גן הבוקר פועל במתכונתו הרגילה ובימים א' ה' בלבד.
  • במידה ובמהלך השנה מספר הילדים באשכול יהיה פחות מ-7 ילדים, המתנ"ס יבטל את התוכנית.
  • לא ניתן לרשום לחלקיות שבוע.
  • במידה ואני בעל/ת חוב במתנ"ס, הרישום יתבצע אך ורק לאחר סגירת חוב זה וכי תאריך פירעון החוב יירשם כתאריך הרישום ל'בוקר רך'.