ההרשמה למעונות המתנ"ס לשנת תשפ"ד

בין התאריכים 1.2.2023 ועד 21.2.2023 באתר משרד העבודה והרווחה

* ההרשמה האינטרנטית היא לבעלי כרטיס אשראי בלבד

אופן הרישום האינטרנטי :  

* יש להיכנס לאתר המתנ"ס 

* לבחור את המעון אליו נרשמתם והתקבלתם במשרד העבודה.

* לבחור את הקישור לכיתת המעון אליה התקבלתם

* לבצע רישום ותשלום.

בסיום התהליך ישלח אליכם מייל המאשר את הרישום.

בהמשך ישלח אליכם מייל ממנהלת המעון לסגירת תיק רישום וחתימה.

* הרשמה ידנית למשלמים בהוראת קבע בבנק - 

יש להוריד את טופס הרישום הידני  כאן ולהגישו במעטפה סגורה בתיבת שרות, בכניסה למזכירות הגיל הרך והמשפחה, רח' צמח השדה 29, אזור 06

בצירוף:  

  1. אסמכתא בנקאית (קוד מוסד 1410). במקרה ואין לכם הוראת קבע קיימת - יש לצרף  טופס הרשאה חתום על ידי הבנק.

           למעוניינים בתשלום דמי רישום בלבד בצ'ק / מזומן - יש לצרף תשלום מדויק (133ש"ח) וכן אסמכתא בנקאית (קוד מוסד 1410).

        2. למשפחות רווחה: יש לצרף "טופס הועדה של פעוטות בסיכון". 

תנאי רישום ותשלום למעון:

  • ידוע לי שעלי לבצע רישום ותשלום למעון עד שבוע מיום קבלת תשובה חיובית ממשרד העבודה והרווחה.
  • ידוע לי שבמידה ולא אבצע רישום ותשלום עד שבוע מיום קבלת תשובה חיובית ממשרד העבודה והרווחה, לא יישמר מקום במעון עבור ילדי.
  • הרישום מיועד אך ורק לילדים שנולדו החל מה- 01.01.2021.
  • ידוע  לי כי דמי הרישום לא יוחזרו במידה ואבטל את הרישום.
  • ידוע לי כי דמי הביטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד/ה למעון.
  • ידוע לי כי במידה ואני בעל/ת חוב במתנ"ס, הרישום יתבצע אך ורק לאחר סגירת חוב זה וכי תאריך פירעון החוב יירשם כתאריך הרישום למעון.
  • השיבוץ למעון התבצע בהתאם לנוהל משרד העבודה והרווחה ובהתאם ל"נוהל כיתה מעורבת".

נוהל ביטול רישום:  

 במידה והנכם מעוניינים לבטל רישום בתקופת הרישום או לאחריה יש ללחוץ כאן ולמלא טופס ביטול למעון הרצוי. יש לוודא עם מנהלת המעון שהטופס התקבל.

 החזר כספי של דמי רישום, מקדמה ודמי ביטוח בהתאם לסעיף "תנאי רישום" בטופס ההרשמה ובהתאם להנחיות של משרד העבודה והרווחה.