הרישום למשפחתונים לשנת תשפ"ד

יתקיים בתאריכים 1-21/2/23

 

הרישום ע"פ הנחיות משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.

 • הרישום מיועד אך ורק לילדים שנולדו החל מתאריך 01.01.2021. 
 • השיבוץ יתבצע בסיום תקופת הרישום במשפחתונים בהתאם ל"נוהל ועדות קבלה" של משרד העבודה והרווחה. 
 • שכר הלימוד הינו מדורג ע"פ הכנסה לנפש ונקבע ע"י משרד העבודה והרווחה . 

מוזמנים לבקר ולהתרשם בימים פתוחים בין השעות 9:00-11:00 - בתאום מול מנהלת המשפחתון 

יום תאריך תאריך עברי
חמישי 2.2.23 יא' שבט
שלישי 7.2.23 טז' שבט
ראשון 12.2.23 כא' שבט
רביעי 15.2.23 כד' שבט
ראשון 19.2.23 כח' שבט
שלישי 21.2.23 ל' שבט

  

לרשימת מנהלות המשפחתונים לשנת תשפ"ד לחץ כאן 

תשלומים:

 • דמי הרשמה 133 ₪ - התשלום ביום ההרשמה                                           
 • מקדמה 570 ₪  - לתאריך  31.07.23 או חודש לפני מועד הכניסה למשפחתון.                            
 • ביטוח 38 ₪ - לתאריך  31.08.23 או יום לפני מועד הכניסה למשפחתון.
 • דמי שכלול 300 ₪  -  ייגבו בשני תשלומים האחד לתאריך 01.10.23 והשני לתאריך  01.03.24.
 • שכר הלימוד החודשי משולם ישירות למנהלת המשפחתון עפ"י הנקבע במשרד העבודה ורווחה.

תנאי רישום: 

 • המקדמה לא תוחזר להורה אשר יבטל את הרישום לאחר ה- 31.07.23 או חודש לפני מועד הכניסה למשפחתון.
 • במידה ותחליט לעבור ממשפחתון למשפחתון לאחר ה- 31.07.23 תחויב במקדמה לשני המשפחתונים.
 • דמי הביטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד/ה למשפחתון.
 • דמי הרישום יוחזרו רק לנרשמים אשר לא יקבלו את העדיפויות אותם ביקשו.
 • הרישום במשפחתונים ימשך עד לתאריך שיקבע על ידי משרד העבודה והרווחה והשיבוץ יתבצע בסיום תקופת הרישום.
 • במהלך חודש מאי 2023 תקבלו הודעה במייל עם קישור לסיום הליכי הרישום.
 • במידה והנכם בעלי חוב במתנ"ס, הרישום יתבצע אך ורק לאחר סגירת חוב זה ותאריך פירעון החוב יירשם כתאריך הרישום למשפחתון

בעת הרישום עליכם לצרף את הטפסים / התצהירים שלהלן - בלעדיהם לא יתבצע רישום:

 1. צילום ת.ז. של האם + הספח, בו רשומים כל ילדיכם, כולל הילד/ה הנרשמ/ת (אם הילד/ה הנרשמ/ת אינו מופיע בתעודת הזהות, יש להוסיף צילום תעודת לידה).
 2. עובדים שכירים: צילום תלוש שכר של אחד מהחודשים נובמבר, דצמבר 2022 או ינואר 2023 מלא של שני בני הזוג תואמים (הכולל מס' שעות עבודה או טופס אישור מעסיק - שכירים* על מס' שעות עבודה).
 3. הורים עצמאיים: צילום שומה אחרונה + טופס תצהיר הורה עצמאי*.
 4. אם הנמצאת בחופשת לידה: צילום תלוש של חודש עבודה מלא לפני היציאה לחופשת הלידה + אישור מהמעסיק על חזרה לעבודה שכולל צפי לגבי היקף שעות עבודה שבועיות ומשכורת.
 5. הורים לומדים: טופס תצהיר הורה לומד* / אישור לימודים במוסדות תורניים + אישורים ממוסד הלימודים כמפורט בטופס תצהיר הורה לומד.
 6. משפחה חד הורית: טופס תצהיר הורים יחידים* .
 7. הורה מובטל שזכאי לדמי אבטלה: צילום אישור על הכנסה מדמי אבטלה מביטוח לאומי + אישור על תקופת הזכאות לאבטלה

ההרשמה האינטרנטית היא לבעלי כרטיס אשראי בלבד

אופן הרישום האינטרנטי: 

 1. יש למלא את הטופס האינטרנטי - רישום למשפחתון לשנת תשפ"ד .
 2. בסיום הרישום תועברו לאתר התשלום. 
 3. בסיום תהליך הרישום והתשלום ישלח אליכם מייל המאשר את שליחת הטופס + מייל המאשר את התשלום למתנ"ס. שימו לב - מיילים אלה אינם מהווים אישור רישום סופי. 
 4. אישור רישום סופי ישלח אליכם במייל תוך 72 שעות לאחר בדיקת כל הטפסים הנלווים הנדרשים

אופן הרישום הידני:  

הרשמה ידנית למשלמים בהוראת קבע בבנק - 

יש להוריד את טופס הרישום הידני כאן ולהגישו במעטפה סגורה בתיבת שרות, בכניסה למזכירות הגיל הרך והמשפחה, רח' צמח השדה 29, אזור 06 ולצרף: 

 1. אסמכתא בנקאית (קוד מוסד 1410). במקרה ואין לכם הוראת קבע קיימת - יש לצרף  טופס הרשאה חתום על ידי הבנק.

       2. לצרף את כל הטפסים / התצהירים הנדרשים.

נוהל ביטול רישום:  

במידה והנכם מעוניינים לבטל רישום בתקופת הרישום או לאחריה יש ללחוץ כאן ולמלא טופס ביטול למשפחתון הרצוי. יש לוודא טלפונית שהטופס התקבל.

 • החזר כספי של דמי רישום, מקדמה ודמי ביטוח בהתאם לסעיף "תנאי רישום" לעיל ובהתאם להנחיות משרד העבודה והרווחה .