הרישום למשפחטף לשנת תשפ"ג הסתיים

ניתן למלא טופס לרשימת המתנה.

ההרשמה האינטרנטית היא לבעלי כרטיס אשראי בלבד

אופן הרישום האינטרנטי: 

 1. יש למלא את הטופס האינטרנטי - רישום למשפחטף לשנת תשפ"ג .
 2. בסיום הרישום ישלח אליכם מייל המאשר את שליחת הטופס .

אופן הרישום הידני למשלמים בהוראת קבע בבנק: 

   יש להוריד את טופס הרישום הידני  לחץ כאן ולהגישו במעטפה סגורה בתיבת שרות

   בכניסה למזכירות הגיל הרך והמשפחה, רח' צמח השדה 29, אזור 06 ולצרף אסמכתא בנקאית (קוד מוסד 1410).

   במקרה ואין לכם הוראת קבע קיימת - יש לצרף טופס הרשאה חתום על ידי הבנק.

ע"פ מתווה הקורונה לא ניתן לבקר במשפחטף. 

תשלומים:

 • דמי הרשמה 133 ₪ - התשלום ביום ההרשמה                                           
 • מקדמה 570 ₪  - לתאריך  31.07.22 או חודש לפני מועד הכניסה למשפחטף.                            
 • ביטוח 49 ₪ - לתאריך  31.08.22 או יום לפני מועד הכניסה למשפחטף.
 • שכר הלימוד החודשי עומד על סך 2,050 ₪ לחודשים ספטמבר 2022 עד אוגוסט 2023.

תנאי רישום

 • המקדמה לא תוחזר להורה אשר יבטל את הרישום לאחר ה- 31.07.22 או חודש לפני מועד הכניסה למשפחטף.
 • דמי הביטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד/ה למשפחטף.
 • במידה ומספר הנרשמים יעלה על מספר המקומות, תינתן עדיפות לילדים הגדולים בשנתון.
 • דמי הרישום יוחזרו רק לנרשמים אשר לא יתקבלו למשפחטף.
 • במהלך חודש אוגוסט 2022 תקבלו הודעה במייל עם קישור לסיום הליכי הרישום.
 • במידה והנכם בעלי חוב במתנ"ס, הרישום יתבצע אך ורק לאחר סגירת חוב זה ותאריך פירעון החוב יירשם כתאריך הרישום למשפחטף.

  התנהלות המשפחטף בזמן קורונה:

 • המשפחטף יתנהל עפ"י נהלי קורונה המוכתבים ע"י משרד הבריאות והחינוך
 • במקרה של סגירת מערכת החינוך יינתן זיכוי מלא.
 • במקרה של בידוד ילדי המשפחטף בהוראת משרד הבריאות, יינתן זיכוי מלא מהיום הראשון רק למי שנאסר עליו להגיע למסגרת.
 • במקרה ונאלץ לא לקיים פעילות עקב מחסור בכוח אדם (חולה/ מבודד). נעדכן בזמן אמת ועל ימים אלו יינתן זיכוי מלא.
 • לא ינתן זיכוי בגין בידוד אישי או חלילה מחלת קורונה היעדרות זו תמשיך להיחשב כהיעדרות עקב מחלה אשר עליה אין החזר כספי.
 • קיום חוגים – בכפוף למתווה קורונה.
 • הנ"ל בכפוף למתווה הבידודים והבדיקות המשתנות מעת לעת.

נוהל ביטול רישום:  

במידה והנכם מעוניינים לבטל רישום בתקופת הרישום או לאחריה יש ללחוץ כאן ולמלא טופס ביטול. יש לוודא טלפונית שהטופס התקבל 02-5913438.