מבקש/ת לבטל:
מבקש/ת לבטל: (חובה) שדה חובה
כיתה:
כיתה: (חובה) שדה חובה
מועד הביטול
מועד הביטול (חובה) שדה חובה
Browser not supported

ביטול השירות בהתאם למדיניות עליה חתמתם בהסכם הורים ומסמכי סגירת תיק רישום או טופס רישום.

Browser not supported
Browser not supported
*בסיום הטיפול יש להחזיר לתא האישי של מנהלת המעון לתיוק.