ההרשמה למעונות המתנ"ס לשנת תשפ"ב

בין התאריכים 07.02.2021 (כה' בשבט תשפ"א) ועד 28.02.2021 (ט"ז אדר תשפ"א)

תנאי רישום ותשלום למעון:

  • ידוע לי שעלי לבצע רישום ותשלום למעון עד שבועיים מיום קבלת תשובה חיובית ממשרד העבודה והרווחה.
  • ידוע לי שבמידה ולא אבצע רישום ותשלום עד שבועיים מיום קבלת תשובה חיובית ממשרד העבודה והרווחה, לא יישמר מקום במעון עבור ילדי.
  • הרישום מיועד אך ורק לילדים שנולדו החל מה- 01.01.2019.
  • ידוע  לי כי דמי הרישום לא יוחזרו במידה ואבטל את הרישום.
  • ידוע לי כי דמי הביטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד/ה למעון.
  • ידוע לי כי במידה ואני בעל/ת חוב במתנ"ס, הרישום יתבצע אך ורק לאחר סגירת חוב זה וכי תאריך פירעון החוב יירשם כתאריך הרישום למעון.
  • השיבוץ למעון התבצע בהתאם לנוהל משרד העבודה והרווחה ובהתאם ל"נוהל כיתה מעורבת".

* ההרשמה האינטרנטית היא לבעלי כרטיס אשראי בלבד

אופן הרישום האינטרנטי יתבצע ב- 2 שלבים:  

  1. יש למלא את טופס הרישום המקוון למעון אליו התקבל הילד. 
  2. בסיום הרישום תועברו לאתר התשלום.

בסיום תהליך הרישום והתשלום ישלחו אליכם 2 מיילים: מייל המאשר את שליחת הטופס + מייל המאשר את התשלום למתנ"ס.

* הרשמה ידנית למשלמים בהוראת קבע בבנק - 

יש להוריד את טופס הרישום הידני  כאן ולהגישו במעטפה סגורה בתיבת שרות, בכניסה למזכירות הגיל הרך והמשפחה, רח' צמח השדה 29, אזור 06

בצירוף:  

  1. אסמכתא בנקאית (קוד מוסד 1410). במקרה ואין לכם הוראת קבע קיימת - יש לצרף  טופס הרשאה חתום על ידי הבנק.

           למעוניינים בתשלום דמי רישום בלבד בצ'ק / מזומן - יש לצרף תשלום מדויק (133ש"ח) וכן אסמכתא בנקאית (קוד מוסד 1410).

        2. למשפחות רווחה: יש לצרף "טופס הועדה של פעוטות בסיכון". 

נוהל ביטול רישום:  

 במידה והנכם מעוניינים לבטל רישום בתקופת הרישום או לאחריה יש ללחוץ כאן ולמלא טופס ביטול למעון הרצוי. יש לוודא עם מנהלת המעון שהטופס התקבל.

 החזר כספי של דמי רישום, מקדמה ודמי ביטוח בהתאם לסעיף "תנאי רישום" בטופס ההרשמה ובהתאם להנחיות של משרד העבודה והרווחה.