רישום לצהרוני "ניצנים" לשנת תשפ"ב 

ניתן להירשם לרשימת המתנה במזכירות המתנ"ס בלבד.

צהרוני "ניצנים" בבתי הספר הממלכתיים: ממלכתי ג', תומר רחל, אלמוג, מגדים, צמח השדה, נופי סלע, נירים.

 • תוכנית הארכת יום הלימודים "ניצנים" תופעל בתוך מבנה בית הספר. המרכז יפעיל את הצהרון החל מיום 01/09/21 ועד ליום 30/6/22.  
 • ארוחת צהרים בשרית חמה, פעילות מתאימה לשעות הצהרים.
 • התוכנית תפעל בימים א',ב,ד',ה'   בימים בהם מתקיימים לימודים בבתי הספר, משעת סיום יום הלימודים ועד השעה 16:00. וביום ג' משעת סיום הלימודים עד 15:45.
 • בבית הספר נירים הצהרון יפעל 5 ימים בשבוע משעת סיום יום הלימודים ועד השעה 15:45.
 • בימי חג / חופשה – הצהרון לא יפעל.
 • בחופשת חנוכה ופסח תתקיים פעילות "ניצנים בחופשה" ע"פ נהלי משרד החינוך בין השעות 7:30 – 13:00. על הקייטנה יגבה תשלום נפרד.
 • פתיחת הצהרון מותנית בהחלטת ממשלה ובמספר הנרשמים. יתכנו שינויים ע"פ דרישות משרד החינוך והרשות המקומית.
 • לא ניתן לבצע רישום לחלקיות שבוע.
 • ילדים עם אלרגיה מחוייבים להגיש טפסים לרכזת הצהרונים (פרטים כאן).

צהרון א'-ב' - מחיר מסובסד

 • העלות השנתית הכוללת הינה סך של 4,150 ₪ שתחולק ל –10 תשלומים בסך של 415 ₪ לחודש.
 • סך 170 ₪ מקדמה ע"ח שכר הלימוד ייגבה בתאריך 30/06/2021 (סכום זה יוחזר למבטלי הרישום עד לתאריך 30/06/2021).
 • בחודש ספטמבר 2021 ייגבה סך 245 ₪ ובשאר החודשים ע"פ המחיר הנקוב.
 • במקרה של רישום מאוחר תשלום החודש הראשון של הפעילות יגבה בחיוב אחד (415 ₪). 

צהרון ג'-ד' - מחיר מוזל 

 • העלות השנתית הכוללת הינה סך של 6,000 ₪ שתחולק ל – 9 תשלומים שווים בסך של 600 ₪ לחודש וסך של 730 ₪ עבור החודש הראשון (130 דמי רישום + 250 ₪ מקדמה + 350 ₪).
 • סך 130 ₪ כדמי רישום ייגבו באופן מיידי (סכום זה לא יוחזר גם באם יבוטל הרישום). החל מ1.7.2021 ייגבו דמי רישום בסך 180 ₪.
 • סך 250 ₪ מקדמה ע"ח שכר הלימוד ייגבה בתאריך 30/06/2021 (סכום זה יוחזר למבטלי הרישום עד לתאריך 30/06/2021).
 • בחודש ספטמבר 2021 ייגבה סך 350 ₪ ובשאר החודשים ע"פ המחיר הנקוב.
 • במקרה של רישום מאוחר תשלום החודש הראשון של הפעילות יגבה בחיוב אחד (600 ₪). 
 • התראה על התייקרות שכר הלימוד, תימסר להורים בהודעה מוקדמת של שבועיים.

התנהלות הצהרון בזמן קורונה:

הצהרון יתנהל עפ"י נהלי קורונה המוכתבים ע"י משרד הבריאות והחינוך. זיכויים יינתנו במצבים הבאים:

 1. במקרה של סגירת מערכת החינוך יינתן זיכוי מלא.
 2. במקרה של בידוד ילדי הצהרון בהוראת משרד הבריאות, יינתן זיכוי מלא מהיום הראשון.
 3. במקרה ונאלץ לא לקיים פעילות עקב מחסור בכוח אדם (חולה/ מבודד). נעדכן בזמן אמת ועל ימים אלו יינתן זיכוי בהתאם.
 4. לא ינתן זיכוי בגין בידוד אישי או חלילה מחלת קורונה (ההתייחסות לכך היא בגדר ימי מחלה). היעדרות זו תחשב כהיעדרות עקב מחלה אשר עליה אין החזר כספי.
 5. יתכנו שינויים בתחילת / סיום היום בצהרון ע"פ מתווה קורונה.
 6. קיום חוגים – בכפוף למתווה קורונה.

* ההרשמה האינטרנטית נסגרה.

* הרשמה הידנית למשלמים בהוראת קבע בבנק - 

   יש להוריד את טופס הרישום הידני לחץ כאן ולהגישו במעטפה סגורה בתיבת שרות, בכניסה למזכירות הגיל הרך והמשפחה, רח' צמח השדה 29, אזור 06

   בצירוף:  אסמכתא בנקאית (קוד מוסד 1410). במקרה ואין לכם הוראת קבע קיימת - יש לצרף  טופס הרשאה חתום על ידי הבנק.

   למעוניינים בתשלום דמי רישום בלבד בצ'ק / מזומן - יש לצרף תשלום מדויק (133ש"ח) וכן אסמכתא בנקאית (קוד מוסד 1410).

* ביטול רישום 

ביטול של המסגרת יתקבל בכתב יד עד ה- 20 לכל חודש, כשהביטול יכנס לתוקף ב- 1 של החודש הבא. לביטול רישום לצהרון ניצנים בבתי הספר לחץ כאן