הרישום למשפחתונים לשנת תשפ"ג

הסתיים

ניתן למלא טופס רישום ולהיכנס לרשימת המתנה.

הרישום ע"פ הנחיות משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.

 • הרישום מיועד אך ורק לילדים שנולדו החל מתאריך 01.01.2020. 
 • השיבוץ יתבצע בסיום תקופת הרישום במשפחתונים בהתאם ל"נוהל ועדות קבלה" של משרד העבודה והרווחה. 
 • שכר הלימוד הינו מדורג ונקבע ע"י משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתייים לפרטים. 

ע"פ מתווה הקורונה לא ניתן יהיה לבקר במשפחתוני המתנ"ס בשעות הפעילות.

מוזמנים לבקר ולהתרשם - בתאום מול מנהלת המשפחתון לאחר תום שעות פעילות המשפחתון (ע"פ הנחיות משרד הבריאות לתקופת הקורונה) .
 

לרשימת מנהלות המשפחתונים לשנת תשפ"ג לחץ כאן 

תשלומים:

 • דמי הרשמה 133 ₪ - התשלום ביום ההרשמה                                           
 • מקדמה 570 ₪  - לתאריך  31.07.22 או חודש לפני מועד הכניסה למשפחתון.                            
 • ביטוח 49 ₪ - לתאריך  31.08.22 או יום לפני מועד הכניסה למשפחתון.
 • דמי שכלול 300 ₪  -  ייגבו בשני תשלומים האחד לתאריך 01.10.22 והשני לתאריך  01.03.23.
 • שכר הלימוד החודשי משולם ישירות למנהלת המשפחתון עפ"י הנקבע במשרד העבודה ורווחה.

תנאי רישום: 

 • המקדמה לא תוחזר להורה אשר יבטל את הרישום לאחר ה- 31.07.22 או חודש לפני מועד הכניסה למשפחתון.
 • במידה ותחליט לעבור ממשפחתון למשפחתון לאחר ה- 31.07.22 תחויב במקדמה לשני המשפחתונים.
 • דמי הביטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד/ה למשפחתון.
 • דמי הרישום יוחזרו רק לנרשמים אשר לא יקבלו את העדיפויות אותם ביקשו.
 • הרישום במשפחתונים ימשך עד לתאריך שיקבע על ידי משרד העבודה והרווחה והשיבוץ יתבצע בסיום תקופת הרישום.
 • במהלך חודש אוגוסט 2022 תקבלו הודעה במייל עם קישור לסיום הליכי הרישום.
 • במידה והנכם בעלי חוב במתנ"ס, הרישום יתבצע אך ורק לאחר סגירת חוב זה ותאריך פירעון החוב יירשם כתאריך הרישום למשפחתון

בעת הרישום עליכם לצרף את הטפסים / התצהירים שלהלן - בלעדיהם לא יתבצע רישום:

 1. צילום ת.ז. של האם + הספח, בו רשומים כל ילדיכם, כולל הילד/ה הנרשמ/ת (אם הילד/ה הנרשמ/ת אינו מופיע בתעודת הזהות, יש להוסיף צילום תעודת לידה).
 2. עובדים שכירים: צילום תלוש שכר של אחד מהחודשים נובמבר, דצמבר 2021 או ינואר 2022 מלא של שני בני הזוג תואמים (הכולל מס' שעות עבודה או טופס אישור מעסיק - שכירים* על מס' שעות עבודה).
 3. הורים עצמאיים: צילום שומה אחרונה + טופס תצהיר הורה עצמאי*.
 4. אם הנמצאת בחופשת לידה: צילום תלוש של חודש עבודה מלא לפני היציאה לחופשת הלידה + אישור מהמעסיק על חזרה לעבודה שכולל צפי לגבי היקף שעות עבודה שבועיות ומשכורת.
 5. הורים לומדים: טופס תצהיר הורה לומד* + אישורים ממוסד הלימודים כמפורט בטופס תצהיר הורה לומד.
 6. משפחה חד הורית: טופס תצהיר הורים יחידים* .
 7. הורה מובטל שזכאי לדמי אבטלה: צילום אישור על הכנסה מדמי אבטלה מביטוח לאומי + אישור על תקופת הזכאות לאבטלה

ההרשמה האינטרנטית היא לבעלי כרטיס אשראי בלבד

אופן הרישום האינטרנטי: 

 1. יש למלא את הטופס האינטרנטי - רישום למשפחתון לשנת תשפ"ג .
 2. בסיום הרישום תועברו לאתר התשלום. 
 3. בסיום תהליך הרישום והתשלום ישלח אליכם מייל המאשר את שליחת הטופס + מייל המאשר את התשלום למתנ"ס. שימו לב - מיילים אלה אינם מהווים אישור רישום סופי. 
 4. אישור רישום סופי ישלח אליכם במייל תוך 72 שעות לאחר בדיקת כל הטפסים הנלווים הנדרשים. 

אופן הרישום הידני:  

הרשמה ידנית למשלמים בהוראת קבע בבנק - 

יש להוריד את טופס הרישום הידני כאן ולהגישו במעטפה סגורה בתיבת שרות, בכניסה למזכירות הגיל הרך והמשפחה, רח' צמח השדה 29, אזור 06 ולצרף: 

 1. אסמכתא בנקאית (קוד מוסד 1410). במקרה ואין לכם הוראת קבע קיימת - יש לצרף  טופס הרשאה חתום על ידי הבנק.

       2. לצרף את כל הטפסים / התצהירים הנדרשים.

נוהל ביטול רישום:  

במידה והנכם מעוניינים לבטל רישום בתקופת הרישום או לאחריה יש ללחוץ כאן ולמלא טופס ביטול למשפחתון הרצוי. יש לוודא טלפונית שהטופס התקבל.

 • החזר כספי של דמי רישום, מקדמה ודמי ביטוח בהתאם לסעיף "תנאי רישום" לעיל ובהתאם להנחיות משרד העבודה והרווחה .