בוקר רך - תוכנית בוקר, תפתח בכל אשכול גנים, בו יהיו מינימום 10 נרשמים.

השירות פועל בימים א'-ה' בין השעות 7:00-7:30 ומופעל ע"י עובדות הגיל הרך.

עלות חודשית- 100 שקלים

מקדמה בסך- 60 שקלים (תקוזז מתשלום החודש הראשון או תזוכה במידה ולא תפתח קבוצה) 

ההרשמה האינטרנטית לבוקר רך היא לבעלי כרטיס אשראי בלבד. 

למשלמים בהוראת קבע יש לבצע רישום במזכירות הגיל הרך והמשפחה (רח' צמח השדה 29, אזור 06)

בצירוף טופס הרשאה חתום על ידי הבנק. קוד מוסד 1410.