ההרשמה למעונות המתנ"ס לשנת תשפ"ב באתר משרד העבודה הסתיימה. 

על ההורים להתעדכן מול משרד העבודה והרווחה לגבי אישור קבלה / ועדת קבלה. 

במקביל מנהלות מעון יקבלו מידע בהמשך על קבלת הילדים.  

מעונות מתנ"ס מעלה אדומים הם חלק ממעונות קהילתיים הפרוסים ברחבי הארץ השייכים לרשת המעונות של החברה למתנ"סים "התחלה חכמה".

בבסיס הגישה החינוכית של רשת "התחלה חכמה "הוא יצירת מסגרת חינוכית מיטבית לגיל הרך השואפת לתת מענה לצרכים של ילדים בגילאי לידה עד שלוש במכלול תחומי ההתפתחות בהתאם לקצב, מזג ופוטנציאל האישי של כל ילד.

שימת דגש על טיפוח זהות ודימוי הילד כערך המתאפשר באופן שבו הצוותים החינוכיים מאפשרים לילד להתנסות, לחוות, להתמודד, לחקור , לשאול שאלות ולמצוא תשובות בתהליכי למידה ואינטראקציה בתיווך המחנכת .

ציר מרכזי בתהליכי הדרכה עם הצוותים הוא אחידות לצד ייחודיות – חתירה לאמות מידה ומאפיינים אחידים בין המעונות הכוללים תפיסה , תוכנית חינוכית, כלים וסטנדרטים אחידים לצד ייחודיות המאפיינת כל מעון בהתאם לצרכיו המקומיים, קהילה, התרבות וצרכיו ההתפתחותיים של כל ילד . 

במעונות כמקום מפגש, מתקיימים קשרי גומלין שיתופיים, הדדים ומשמעותיים עם קהילת המעון : ילדים, צוות, הורים ועם קהילה סובבת מעון  מתוך אמונה כי חיבור בין השותפים מגביר את תחושת המשמעותיות , שייכות ומחויבות .

הצוותים החינוכיים במעונות וצוות המנהלות מקבלים הדרכה אישית וקבוצתית קבועה בשיטות הדרכה מתקדמות על מנת להעלות את איכות הפעילות, את רגישות המחנכת ואת המודעות שלה לאיכות האינטראקציה ואיכות היחסים בינה לבין הילדים.

אנו מאמינים כי החיבור בין הפרט והקהילה, בין היחיד והקבוצה, בין הלומד ותהליכי הלמידה מהווה גורם משמעותי בעיצוב והשפעה על חייהם של כל ילד וילדה.

רכזת מעונות: ליז דן- 02-5913439 דוא"ל: liz@mam.matnasim.co.il