כל חוגי הסטודיו למבוגרים יפעלו החל מ30.8 לפי כללי התו הירוק.

חוגי הסטודיו לא משתתפים במבצע רישום מוקדם.