רישום לצהרוני הגנים לשנת תשפ"ב - החל מחודש אוקטובר

ניתן להירשם לרשימת המתנה במזכירות המתנ"ס בלבד.

ההרשמה האינטרנטית נסגרה.

  • צהרון החל מחודש אוקטובר 2021 - העלות השנתית הכוללת ל- 9 חודשים (אוקטובר 2021 ועד יוני 2022) הינה סך של 8,995 ₪ שתחולק ל–8 תשלומים שווים בסך של 985 ₪ לחודש וסך של 1,115 ₪ עבור החודש הראשון (130 דמי רישום + 300 ₪ מקדמה + 685 ₪).
  • דמי רישום בסך 130 ₪  ייגבו בעת הרישום (סכום זה לא יוחזר גם באם יבוטל הרישום). שימו לב, ברישום לאחר תאריך 10.3.2021 יגבו דמי רישום בסך 180 ₪. 
  • הרישום לאחר תקופת הרישום (החל מ10.3.2021) הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.