בתי הספר והגנים של החגים - חנוכה 2021

הרישום האינטרנטי למסגרות חנוכה הסתיים.

לרשימת המתנה, יש למלא טופס ידני במרכז הגיל הרך לצהרוני גנים ובמתנ"ס הראשי לצהרוני ביה"ס.

תכנית הלימודים של משרד החינוך, במהלך חופשת החנוכה.
התוכנית תעניק מסגרות איכותיות ומפוקחות, בתשלום סמלי, לאלפי בתי אב, תוביל לצמצום פערים ותיתן מענה להורים עובדים.

המסגרות יפעלו במהלך ימי החנוכה בגני הילדים ובכיתות א׳-ג׳.
בתאריכים:30/11/21 ועד 6/12/21 (ללא יום שישי)

  •  בין התאריכים 15/11/21 ועד 17/11/21 ניתן להירשם דרך אתר האינטרנט של המתנ"ס 
  •  אתר המתנ"ס ייסגר להרשמה בשעה 00:00 בלילה.
  •  רישום לאחר מועדי ההרשמה על בסיס מקום פנוי בלבד.
  •  ביטול רישום לקייטנה ניתן לבצע עד תאריך 17/11/2021, לאחר מועד זה לא יתקבלו ביטולים וזיכויים. אין הנחות.


גני הילדים:
לידיעתכם – בחלק מהגנים ישובצו רק צעירים לפני גיוס /בנות שרות לאומי
7:00-7:30 בוקר רך (לילדים הרשומים במהלך השנה ללא רישום וללא תוספת תשלום).
שעות הקייטנה: 7:30-13:00 בתשלום לכל הילדים המעוניינים להרשם, בעלות כוללת של 150 ש"ח חד פעמי ל -5 ימים. גם ילדי צהרונים חייבים להרשם!
13:00-16:00 צהרוני המתנ"ס (לילדי הצהרונים בלבד, ללא רישום וללא תשלום נוסף עבור הצהרון).

• כל ילדי הגנים המעוניינים בשרות נדרשים לבצע רישום עבור קייטנת הבוקר.
• ילדי צהרוני הגנים זכאים לשרות יום ארוך החל מהשעה 13:00-16:00.
• שיבוץ ילדכם בגן האם תלוי במספר הנרשמים, מינימום לפתיחת גן 22 ילדים.
• יש לדאוג לארוחת בוקר אישית לכל ילד.

בתי הספר:
שעות הקייטנה: 8:00-13:00 בתשלום לכל בתי הספר ולכל הילדים המעוניינים להרשם, בעלות כוללת של 150 ש"ח חד פעמי ל- 5 ימים.

  • על פי לוח החופשות של משרד החינוך, צהרוני ניצנים לא יופעלו בימים אלה.
  • המתנ"ס מפעיל את התכנית בבתי הספר הממלכתיים בלבד. בית מורשת מפעילים את המסגרות בבתי הספר הממ"ד.
  • מחיר השתתפות ההורים נקבע על פי אשכולות למ"ס של העיר.
  • פתיחת הקבוצות מותנת במינימום מספר נרשמים (על פי כללי משרד החינוך) ובגיוס כוח אדם מתאים.
  • יש להביא מהבית ארוחת בוקר.

[sub_menu]