ניתן להירשם לצהרוני "ניצנים" לשנת תשפ"א במזכירות המתנ"ס בלבד, על בסיס מקום פנוי

רישום לצהרוני "ניצנים" בבתי הספר הממלכתיים לשנת תשפ"א 

(ממלכתי ג', תומר רחל, אלמוג, מגדים, צמח השדה, נופי סלע, נירים)

ההרשמה האינטרנטית לצהרוני "ניצנים" בבתי הספר היא לבעלי כרטיס אשראי בלבד. 

למשלמים בהוראת קבע יש לבצע רישום במזכירות הגיל הרך והמשפחה (רח' צמח השדה 29, אזור 06)

בצירוף טופס הרשאה חתום על ידי הבנק (קוד מוסד 1410).

מיקום ומועדי פעילות:

 • תוכנית הארכת יום הלימודים "ניצנים" תופעל בתוך מבנה בית הספר. המרכז יפעיל את הצהרון החל מיום 01/09/20 ועד ליום 30/6/21.   
 • התוכנית תפעל בימים א'+ב +ד' + ה'   בימים בהם מתקיימים לימודים בבתי הספר, משעת סיום יום הלימודים ועד השעה 16:00. וביום ג' משעת סיום הלימודים עד 15:45.
 • בבתי הספר אלמוג / נירים הצהרון יפעל 5 ימים בשבוע משעת סיום יום הלימודים ועד השעה 16:00 /15:45.
 • בצהרון תכנית מגוונת: הכנת שיעורי בית, חוגים ופעילות פנאי המותאמת לגיל הילדים.
 • צוות מדריכות מקצועי ורכזת המנהלת את הצהרון בכל בית ספר.
 • בצהרון מוגשת ארוחת צהריים בשרית, מזינה ובריאה, בפיקוח משרד הבריאות.
 • בימי חג / חופשה – הצהרון לא יפעל.
 • בחופשת חנוכה ופסח תתקיים פעילות "ניצנים בחופשה" ע"פ נהלי משרד החינוך בין השעות 7:30 – 13:00. על הקייטנה יגבה תשלום נפרד.
 • תיחת הצהרון מותנית בהחלטת ממשלה ובמספר הנרשמים. יתכנו שינויים ע"פ דרישות משרד החינוך.
 • לא ניתן לבצע רישום לחלקיות שבוע.
 • ילדים עם אלרגיה מחוייבים להגיש טפסים לרכזת הצהרונים (פרטים למטה).

צהרון א'-ב' - מחיר מסובסד

 • העלות השנתית הכוללת הינה סך של 4,150 ₪ שתחולק ל – 10 תשלומים בסך של 415 ₪ לחודש.
 • סך 170 ₪ מקדמה ע"ח שכר הלימוד ייגבה בתאריך 30/06/2020 (סכום זה יוחזר למבטלי הרישום עד לתאריך 30/06/2020).
 • בחודש ספטמבר 2021 ייגבה סך 245 ₪ ובשאר החודשים ע"פ המחיר הנקוב.
 • במקרה של רישום מאוחר תשלום החודש הראשון של הפעילות יגבה בחיוב אחד (415 ₪). 

צהרון ג'-ד' - מחיר מוזל 

 • העלות השנתית הכוללת הינה סך של 6,000 ₪ שתחולק ל – 9 תשלומים שווים בסך של 600 ₪ לחודש וסך של 730 ₪ עבור החודש הראשון (130 דמי רישום + 250 ₪ מקדמה + 350 ₪).
 • סך 130 ₪ כדמי רישום ייגבו באופן מיידי (סכום זה לא יוחזר גם באם יבוטל הרישום).
 • סך 250 ₪ מקדמה ע"ח שכר הלימוד ייגבה בתאריך 30/06/2020 (סכום זה יוחזר למבטלי הרישום עד לתאריך 30/06/2021).
 • בחודש ספטמבר 2020 ייגבה סך 350 ₪ ובשאר החודשים ע"פ המחיר הנקוב.
 • במקרה של רישום מאוחר תשלום החודש הראשון של הפעילות יגבה בחיוב אחד (600 ₪). 
 •  התראה על התייקרות שכר הלימוד, תימסר להורים בהודעה מוקדמת של שבועיים.

התנהלות צהרון בזמן קורונה

הצהרון יתנהל עפ"י נהלי קורונה המוכתבים ע"י משרד הבריאות והחינוך. זיכויים יינתנו במצבים הבאים:

 1. במקרה של סגירת מערכת החינוך יינתן זיכוי מלא.
 2. במקרה של בידוד ילדי הצהרון בהוראת משרד הבריאות, יינתן זיכוי מלא מהיום הראשון.
 3. במקרה ונאלץ לא לקיים פעילות עקב מחסור בכוח אדם (חולה/ מבודד). נעדכן בזמן אמת ועל ימים אלו יינתן זיכוי בהתאם.
 4. לא ינתן זיכוי בגין בידוד אישי או חלילה מחלת קורונה (ההתייחסות לכך היא בגדר ימי מחלה). היעדרות זו תחשב כהיעדרות עקב מחלה אשר עליה אין החזר כספי.
 5. יתכנו שינויים בתחילת / סיום היום בצהרון ע"פ מתווה קורונה.
 6. המתנ"ס מתחייב לקיים חוגים – בכפוף למתווה קורונה.

ביטול רישום 

ביטול של המסגרת יתקבל בכתב יד עד ה- 20 לכל חודש, כשהביטול יכנס לתוקף ב- 1 של החודש הבא. לביטול רישום לצהרון ניצנים בבתי הספר לחץ כאן