תוכנית ארצית של החברה למתנ"סים ומשרד החינוך, מקנה תשתית להשתלבות אנשים בוגרים עם מוגבלות בפעילות הקהילתית חברתית במגמה להרגיש שייך.