יום חילופי שלטון חגיגי

 15/2/22 | במהלך היום

אנשים עם צרכים מיוחדים זוכים ליום אחד להחליף את נציגי העיר והעירייה