לידעתכם מקומות ההתנסות(התנדבות) יקבלו את הפרטים שלכם בהתאם למה שהשתבצתם
שימו לב ברוב מקומות ההתנסות תצטרכו לעבור ראיון התאמה למסגרת

 

 

במידה ואני מתנסה יש לרשום את מקום ההתנסות שוב

במידה ואני מתנסה יש לרשום את מקום ההתנסות שוב