1
פרטי הילד/ה
2
פרטי ההורים
3
פרטים נוספים

הרישום מיועד לילדים שלא נרשמו בתקופת הרישום באתר משרד העבודה והרווחה

הרישום מיועד אך ורק לילדים שנולדו החל מתאריך 01.01.2019 

רישום בהמתנה למעון: * שדה חובה

 

(במידה ויצוין כן, יש לצרף טופס הועדה של "פעוטות בסיכון")

 

 

 

 

 

 

 


אנא סמן * שדה חובה

הפרסום יהיה באתר האינטרנט של המתנ"ס, בפייסבוק של המתנ"ס בחוברת רישום, ובעיתון ובטלויזיה הקהילתית.


תנאי רישום ותשלום

תוכנית סל מועשר 

אנא סמן * שדה חובה
 

Browser not supported