הורים יקרים, שימו לב:

טופס זה ידון בועדת חריגים גיל הרך.
יש לצרף אישורים ומסמכים:
3 תלושי משכורת של האם.
3 תלושי משכורת של בן/ת הזוג.
וכן אם נדרש:
• אישור ביטוח לאומי (הבטחת הכנסה, נכות)
• אישור מזונות.
• אישור רפואי.
• אישור לימודים.

 

מעונות, צהרון גן, צהרון בי"ס, משפחתון, משפחטף, קייטנת גנים-מחזור א', קייטנת גנים-מחזור ב'.

 

האם יש לי מקורות הכנסה נוספות? (חובה) שדה חובה

כולל מזונות, פנסיה, הכנסה מרכוש, קצבה וכו...

משפחה מוכרת בלשכת הרווחה (חובה) שדה חובה

פרטים על בני המשפחה ומקורות הכנסה: (חובה) שדה חובה
קירבהשם פרטי ומשפחה גיל עובד/לומד/חיילמקום עבודה / לימודים הכנסה חודשית ברוטו
 
נא סמן: (חובה) שדה חובה
 
צירוף תלושים: 

 

 

קצבת נכות/ זקנה, הבטחת הכנה, אבטלה

Browser not supported