טופס ביטול רישום לתכנית הזנה בבתי הספר הממלכתיים - תשפ"ב 

שימו לב! ביטול עד ל-20 לכל חודש, הביטול יכנס לתוקף ב- 1 לחודש שאחריו.

למבטלים רישום מחודש אפריל לא תהיה אפשרות חזרה עד ל-1.9.22.

שם הילד/ה

 

ביטול עד ל-20 לכל חודש, הביטול יכנס לתוקף ב- 1 ל חודש שאחריו.