מבקש/ת לבטל:
מבקש/ת לבטל: * שדה חובה
כיתה:
כיתה: * שדה חובה
מועד הביטול
מועד הביטול * שדה חובה
Browser not supported

ביטול השירות בהתאם למדיניות עליה חתמתם בהסכם הורים ומסמכי סגירת תיק רישום או טופס רישום.

Browser not supported
Browser not supported
*בסיום הטיפול יש להחזיר לתא האישי של מנהלת המעון לתיוק.