במהלך ינואר תתקיים הכשרה של מסבירנים מקומיים
כך שיוכלו להשתלב בישיבות צוות ובמפגשי קבוצות קיימות בעירייה ובמתנס
בהסברות בנושא בריאות הנפש (בחודש פברואר).
ההסברות יכללו כלי הבעה אומנותי וסיפור אישי של המשתתפים.