לרישום יש ללחוץ על קוביית הרישום ולבחור את שם הגן.

ילדים בעלי רגישות למזון/תרופות- יש למלא מידע בטופס זה