דלג לתוכן העמוד
טוען...
שם החוג מדריך גילים ימים מיקום עלות חודשית פרטים
שם החוג: ביס לכדורסל אלמוג-א-ב מדריך: שמואלי רותם גילים: ילדים 7-12 ימים:
ג
מיקום: בי"ס אלמוג עלות חודשית: 172.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל אלמוג-ג-ד מדריך: שמואלי רותם גילים: ילדים 7-12 ימים:
א
ה
מיקום: בי"ס אלמוג עלות חודשית: 238.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל אלמוג-ה-ו מדריך: שמואלי רותם גילים: ילדים 7-12 ימים:
ג
ה
מיקום: בי"ס אלמוג עלות חודשית: 238.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל בנות-כפר אדומים מדריך: ארז יורם גילים: ילדים 7-12 ימים:
ד
מיקום: כפר אדומים עלות חודשית: 238.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל בנות-מגדים ותומר רחל ד-ו מדריך: ליכטנבאום יונתן גילים: ילדים 7-12 ימים:
ג
מיקום: בי"ס מגדים עלות חודשית: 172.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל בנות-מעלה ושדי-א-ג מדריך: גילים: ילדים 7-12 ימים:
ד
מיקום: שלוחת מצפה נבו עלות חודשית: 172.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל בנות-מעלה ושדי-ד-ו מדריך: שקלאר ניצן גילים: ילדים 7-12 ימים:
ד
מיקום: שלוחת מצפה נבו עלות חודשית: 238.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל בנות-נופי הסלע,יפה נוף,אלמוג מדריך: שמואלי רותם גילים: ילדים 7-12 ימים:
ה
מיקום: בי"ס אלמוג עלות חודשית: 172.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל כפר אדומים א מדריך: ארז יורם גילים: ילדים 7-12 ימים:
ד
מיקום: כפר אדומים עלות חודשית: 238.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל כפר אדומים ב מדריך: ארז יורם גילים: ילדים 7-12 ימים:
ד
מיקום: כפר אדומים עלות חודשית: 238.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל כפר אדומים ג מדריך: ארז יורם גילים: ילדים 7-12 ימים:
א
מיקום: כפר אדומים עלות חודשית: 238.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל כפר אדומים ד מדריך: ארז יורם גילים: ילדים 7-12 ימים:
א
מיקום: כפר אדומים עלות חודשית: 238.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל כפר אדומים ה מדריך: ארז יורם גילים: ילדים 7-12 ימים:
א
ד
מיקום: כפר אדומים עלות חודשית: 279.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל כפר אדומים ו מדריך: ארז יורם גילים: ילדים 7-12 ימים:
א
ב
מיקום: כפר אדומים עלות חודשית: 279.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל מגדים ותומר רחל-א-ב מדריך: ליכטנבאום יונתן גילים: ילדים 7-12 ימים:
ג
מיקום: בי"ס מגדים עלות חודשית: 170.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל מגדים ותומר רחל-ג מדריך: ליכטנבאום יונתן גילים: ילדים 7-12 ימים:
ג
ה
מיקום: בי"ס מגדים עלות חודשית: 238.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל מגדים ותומר רחל-ד מדריך: ליכטנבאום יונתן גילים: ילדים 7-12 ימים:
ג
ה
מיקום: בי"ס מגדים עלות חודשית: 238.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל מגדים ותומר רחל-ה-ו מדריך: ליכטנבאום יונתן גילים: ילדים 7-12 ימים:
ג
ה
מיקום: בי"ס מגדים עלות חודשית: 279.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל מעולים מדריך: אדרעי אלעד גילים: ילדים 7-12 ימים:
ב
מיקום: תיכון דקל וילנאי עלות חודשית: 100.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל מעולים מדריך: אדרעי אלעד גילים: ילדים 7-12 ימים:
ד
מיקום: תיכון דקל וילנאי עלות חודשית: 100.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל מעולים מדריך: אדרעי אלעד גילים: ילדים 7-12 ימים:
ד
מיקום: תיכון דקל וילנאי עלות חודשית: 100.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל נופי הסלע ויפה נוף-חובה-א מדריך: אדרעי אלעד גילים: ילדים 7-12 ימים:
ג
מיקום: בי"ס נופי הסלע עלות חודשית: 172.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל נופי הסלע ויפה נוף-ב מדריך: אדרעי אלעד גילים: ילדים 7-12 ימים:
ג
מיקום: בי"ס נופי הסלע עלות חודשית: 172.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל נופי הסלע ויפה נוף-ג מדריך: זיו ארנון גילים: ילדים 7-12 ימים:
ב
ה
מיקום: בי"ס נופי הסלע עלות חודשית: 238.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל נופי הסלע ויפה נוף-ד מדריך: זיו ארנון גילים: ילדים 7-12 ימים:
ב
ה
מיקום: בי"ס נופי הסלע עלות חודשית: 260.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל נופי הסלע ויפה נוף-ה מדריך: זיו ארנון גילים: ילדים 7-12 ימים:
ב
ה
מיקום: בי"ס נופי הסלע עלות חודשית: 260.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל נופי הסלע ויפה נוף-ו מדריך: זיו ארנון גילים: ילדים 7-12 ימים:
ב
ה
מיקום: בי"ס נופי הסלע עלות חודשית: 279.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל צמח השדה-א-ב מדריך: שמואלי רותם גילים: ילדים 7-12 ימים:
ב
מיקום: בי"ס צמח השדה ממ"ד עלות חודשית: 172.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל צמח השדה-ג-ד מדריך: שמואלי רותם גילים: ילדים 7-12 ימים:
ב
ג
מיקום: בי"ס צמח השדה ממ"ד עלות חודשית: 238.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל צמח השדה-ה-ו מדריך: שמואלי רותם גילים: ילדים 7-12 ימים:
ב
ה
מיקום: בי"ס צמח השדה עלות חודשית: 238.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל ש.חמד ומ.התורה-ג מדריך: גבירץ יאיר גילים: ילדים 7-12 ימים:
ג
ה
מיקום: שלוחת מצפה נבו עלות חודשית: 238.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל ש.חמד ומ.התורה-ד מדריך: גבירץ יאיר גילים: ילדים 7-12 ימים:
ג
ה
מיקום: שלוחת מצפה נבו עלות חודשית: 238.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל ש.חמד ומ.התורה-ה מדריך: גבירץ יאיר גילים: ילדים 7-12 ימים:
ג
ה
מיקום: שלוחת מצפה נבו עלות חודשית: 238.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל ש.חמד ומ.התורה-ו מדריך: גבירץ יאיר גילים: ילדים 7-12 ימים:
ג
ה
מיקום: שלוחת מצפה נבו עלות חודשית: 279.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל ש.חמד ומ.התורה-א-ב מדריך: גבירץ יאיר גילים: ילדים 7-12 ימים:
ג
ה
מיקום: שלוחת מצפה נבו עלות חודשית: 238.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה
שם החוג: ביס לכדורסל-קידרור-4-5 מדריך: אדרעי אלעד גילים: ילדים 7-12 ימים:
ג
מיקום: בי"ס נופי הסלע עלות חודשית: 159.00₪ פרטים: פרטים נוספים והרשמה

הורידו את האפליקציה העירונית לסלולרי שלכם:

Google Play App Store