מועד

ימים

תאריך לועזי

תאריך עברי

הערות

 ראש השנה  

 ראשון- שלישי

 9-11.09.18

כט' באלול- ב' בתשרי

חופשה

 יום כיפור

שלישי - רביעי

18-19.09.18

יד' - טו' תשרי

חופשה

ערב סוכות וסוכות ראשון - שני 23-24.09.18 יח'- יט' בתשרי חופשה
הושענא רבה ראשון- שני 30.09-01.10.18 כא'-כב' בתשרי חופשה

איסרו חג (סוכות)

שלישי

02.10.18

כג' בתשרי

יום ארוך

חנוכה

שלישי - חמישי 

ראשון- שני

04-06.12.18

9-10.12.18

כו' כסלו- כח' בכסלו

א' - ב' בטבת

יום ארוך

יום ארוך

תענית אסתר

רביעי

20.03.19

יג' באדר

יום ארוך

פורים חמישי 21.03.19 יד' באדר חופשה

חופשה לפני ערב פסח

חמישי

ראשון -רביעי

11.04.19

14-17.04.19

ה' – ו' בניסן

ט'-יב' בניסן

יום ארוך

יום ארוך

חול המועד

חמישי

ראשון - חמישי

18.04.19 

21-25.04.19

יג' ניסן

טז'-כ' בניסן

חופשה

חופשה

יום הזיכרון

רביעי

08.05.19

ג' באייר

חופשה

יום העצמאות חמישי 09.05.19 ד' באייר חופשה

ל"ג בעומר

חמישי

23.05.18

יח' באייר

חופשה – כנס ארצי לצוותי הצהרונים

שבועות

ראשון

09.06.19

ו' בסיוון

חופשה

אסרו חג (שבועות)

שני 10.06.19 ז' בסיוון יום ארוך
  • פתיחת שנת הלימודים - יום ראשון כב' באלול תשע"ח  2.9.18
  • יום סיום שנת הלימודים - יום ראשון, כז' בסיון תשע"ט 30.6.19
  • 13 ימים ארוכים