להלן רשימת מעונות המתנ"ס כתובתן והטלפונים:

מעון  כתובת טלפון מנהלת  נייד               e-mail
הצפצפה הצפצפה 4 5913445     אתי פסח שמעוני 054-6337737        ettymz06@gmail.com
נופי הסלע דרך קדם, כניסה ל- 07 5902976     סילביה מרקובס 052-8521071 silviaj1@walla.co.il
חלמיש נופי סלע פינת חלמיש 5900311     ענת יושאי   053-2368141 anatyoshai@gmail.com
הצור הצור 6, פינת הבזלת 2 5355106     אופירה חיים  050-4742150 ofira.haim@gmail.com