שימו לב, הרישום למסגרות בוקר "החופש הגדול" בגנים ובבתי הספר הסתיים. 

לרישום  לקייטנת "גני החופש הגדול" לגני חינוך מיוחד בתאריכים 29.7-6.8, יש להכנס לקוביית הרישום למטה