מרכז הרא"ל- הובלה, רעות, אחריות, למידה. 


פרויקט מנהיגות בליווי משרד החינוך המיועד לשכבות ח'-יב' שמטרתו הכשרת בנות ובני הנוער להיות מדריכים צעירים חברתיים. 

איך זה עובד? 

שכבת ח'- טרום מד"צים. מוקדש לפעילויות חברתיות, גיבוש זהות אישית וקבוצתית, קידום ערכים חברתיים ופיתוח יוזמה ומעורבות חברתית. בסיום שנת הפעילות מתקיים סמינר אשר במהלכו יבוא לידי ביטוי כל הנלמד במהלך התוכנית. 

שכבה ט'- שנת ההכשרה של המדריך המיועד. מוקדש לרכישת מיומנויות הדרכה, פיתוח מיומנויות לזיהוי צרכים בקבוצה ובקהילה והתנסות מעשית בהעברת פעילויות חברתיות ותוכניות. בסיום שנת הפעילות מתקיים סמינר הדרכה מטעם הארגון. למסיימים בהצלחה תוענק תעודת השתתפות המאפשרת את הפעילות בהמשך התוכנית. 

שכבת י'- שנת ההתנסות והיישום. המדריכים הצעירים (מד"צים) ידריכו את השכבות הצעירות ויזכו לתמיכה, משוב ואפשרות להפקת לקחים להעשרה תוך מילוי תפקידם. בסיום שנת הפעילות המד"צים יקבלו תעודת מדריך מטעם משרד החינוך . תעודה זו פותחת מספר אופקים. הראשון- להדריך בשכר בקייטנות הקיץ, השני- הדרכה במסגרות המשך חינוכיות ובמסגרת הצבאית ובעיקר, המון סיפוק אישית, הזכות לתת הרבה ולקבל אף יותר. 

המפגש מתקיים אחת לשבוע בימי שלישי במשך 10 חודשים. 
החניכים יוצאים להתנדבות אחד לחודש. 
החניכים עוברים הרצאת חוץ מעניינת ומעשירה כאחת לחודש.

בהצלחה בשנת הפעילות הקרובה!