ההרשמה למעונות המתנ"ס לשנת תשפ"א על בסיס מקום פנוי 

רישום במעון עם ועדת קבלה

יש לפעול בהתאם להנחיות באתר משרד העבודה והרווחה ל"נוהל ועדות קבלה" ולשים לב לדגשים הבאים:

  • קבלת טופס "אישור רישום למעון" בחתימת מנהלת המעון + חותמת.
  • קבלת הילד מותנית בהחלטתה של ועדת הקבלה .
  • באחריות ההורה לבצע רישום אינטרנטי לקליטת הילד לוועדת קבלה  באתר משרד העבודה והרווחה בצירוף כל  טפסים/ תצהירים הנדרשים .
  • הורה שלא יבצע רישום אינטרנטי בהתאם לתאריכים שיפורסמו באתר להשלמת הרישום – לא ייקלט בוועדת קבלה .
  • לאחר קבלת תשובה סופית מועדת קבלה יש לפנות למנהלת המעון לסיום תהליך הרישום והקליטה במעון (חתימה על הסכם, אישורים רפואיים וכד') עד למועד שיקבע ובמקביל לבצע רישום במשרד העבודה והרווחה .

רישום במעון ללא ועדת קבלה

  • הורה שקיבל תשובה ממנהלת המעון בתום תקופת הרישום שילדו התקבל, יש להמשיך תהליך רישום וקליטה במעון (חתימה על הסכם, אישורים רפואיים וכד') עד למועד שיקבע ובמקביל לבצע רישום במשרד העבודה והרווחה.

    הערה: טווח הגילאים בכל כיתה יקבע בהתאם לכלל הנרשמים שהתקבלו במעון ובכפוף לנהלים .   

שכר הלימוד הינו מדורג ונקבע ע"י משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לפרטים לחץ כאן.

שימו לב ! חלה חובת רישום גם למי שאיננו זכאי לסבסוד שכר הלימוד !

מעונות המתנ"ס יפתחו את שעריהם בימים פתוחים, אתם מוזמנים לבקר ולהתרשם (להתרשמות במועד אחר יש לתאם מול מנהלת המעון מראש).

ימים פתוחים במעונות

יום א'

02.02.2020

ז' שבט

ניתן להגיע בין השעות 

08:00-12:00

 

יום ו'

07.02.2020

יב' שבט

יום א'

09.02.2020

יד' שבט

יום ו'

14.02.2020

יט' שבט

יום א'

16.02.2020

כא' שבט

יום ה'

20.02.2020

כה' שבט