אנו שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה למעונות המתנ"ס לשנת תשפ"א

ההרשמה תחל ביום ___ תאריך, תאריך עברי , ותסתיים ביום תאריך עברי תאריך לועזי. 

הרישום מיועד לילדים ממשיכים וחדשים כאחד

הרישום מיועד אך ורק לילדים שנולדו החל מתאריך 01.01.2018

בגמר תקופת רישום יש להתעדכן מול מנהלת המעון אם יש ועדת קבלה .

רישום במעון עם ועדת קבלה

יש לפעול בהתאם להנחיות באתר משרד העבודה והרווחה ל"נוהל ועדות קבלה"( קישור) ולשים לב לדגשים הבאים:

  • קבלת טופס "אישור רישום למעון" בחתימת מנהלת המעון + חותמת.
  • קבלת הילד מותנית בהחלטתה של ועדת הקבלה .
  • באחריות ההורה לבצע רישום אינטרנטי לקליטת הילד לוועדת קבלה  באתר משרד העבודה והרווחה בצירוף כל  טפסים/ תצהירים הנדרשים .
  • הורה שלא יבצע רישום אינטרנטי בהתאם לתאריכים שיפורסמו באתר להשלמת הרישום – לא ייקלט בוועדת קבלה .
  • לאחר קבלת תשובה סופית מועדת קבלה יש לפנות למנהלת המעון לסיום תהליך הרישום והקליטה במעון (חתימה על הסכם, אישורים רפואיים וכד') עד למועד שיקבע ובמקביל לבצע רישום במשרד העבודה והרווחה .

רישום במעון ללא ועדת קבלה

  • הורה שקיבל תשובה ממנהלת המעון בתום תקופת הרישום שילדו התקבל, יש להמשיך תהליך רישום וקליטה במעון (חתימה על הסכם, אישורים רפואיים וכד') עד למועד שיקבע ובמקביל לבצע רישום במשרד העבודה והרווחה.

    הערה: טווח הגילאים בכל כיתה יקבע בהתאם לכלל הנרשמים שהתקבלו במעון ובכפוף לנהלים .   

שכר הלימוד הינו מדורג ונקבע ע"י משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים פרטים באתר( קישור).

שימו לב ! חלה חובת רישום גם למי שאיננו זכאי לסבסוד שכר הלימוד !

מעונות המתנ"ס יפתחו את שעריהם בימים פתוחים, אתם מוזמנים לבקר ולהתרשם. 

ימים פתוחים במעונות

יום א'

כח' שבט

03.02.2019

ניתן להגיע בכל שעה

בין 08:00-12:00

 

יום ו'

ג' אדר א'

08.02.2019

יום א'

ה' אדר א'

10.02.2019

יום ו'

י' אדר א'

15.02.2019

יום א'

יב' אדר א'

17.02.2019

יום ו'

יז' אדר א'

22.02.2019