חודש

חג

ימי החופשה

אופן הפעילות

מרץ

פורים

חג הפורים

הקאנטרי סגור

אפריל-מאי

פסח

ערב פסח - חג ראשון

הקאנטרי סגור

פסח - חג ראשון

הקאנטרי סגור

חול המועד פסח

הקאנטרי פתוח מהשעה 06:00 ועד 16:00

חדר כושר 06:00 עד 16:00

ערב חג שני

הקאנטרי סגור

פסח - חג שני

הקאנטרי סגור

יום השואה

ערב יום השואה

הקאנטרי פתוח רצוף עד השעה 19:00

יום השואה

הקאנטרי נפתח בשעה 20:00

יום הזיכרון

ערב יום הזיכרון

הקאנטרי פתוח רצוף עד השעה 19:00

יום הזיכרון

הקאנטרי סגור

יום עצמאות

יום עצמאות

הקאנטרי סגור

מאי-יוני

שבועות

ערב שבועות

הקאנטרי פתוח עד השעה 17:00

חג שבועות

הקאנטרי פתוח במתכונת שבת

יולי

צום ט' באב

ערב ט' באב

הקאנטרי פתוח עד השעה 16:00

צום ט' באב

הקאנטרי נפתח מהשעה 20:00

ספטמבר

אוקטובר

ראש השנה

ערב ראש השנה

הקאנטרי סגור

ראש השנה א'

הקאנטרי סגור

ראש השנה ב'

הקאנטרי סגור

יום כיפור

ערב יום כיפור

הקאנטרי סגור

יום כיפור

הקאנטרי סגור

סוכות

ערב סוכות

הקאנטרי סגור

סוכות

הקאנטרי סגור

אוקטובר

שמחת תורה

חול המועד סוכות

הקאנטרי פתוח מהשעה 06:00 ועד 16:00

חדר כושר 06:00 עד 16:00

ערב חג שני

שמחת תורה

הקאנטרי סגור

שמחת תורה

הקאנטרי סגור