מרכז הרא"ל - הובלה, רעות, אחריות, למידה בתכנית ההכשרה של המד"צים משתתפים בני נוער מכיתות ז' עד י"ב המעוניינים לעסוק בהנהגה ובהדרכה חברתית וליטול על עצמם משימות חברתיות וקהילתיות.
בכיתה י', מדריכים את כיתות ז' ח' בפעילות אחת לשבוע ובסוף השנה לאחר מעבר סמינר הדרכה ועמידה בכל התנאים מקבלים תעודת הדרכה של משרד החינוך.

טלפון: חן – 054-4859248  02-5913113  אימייל: chen@mam.matnasim.co.il