מתכנתים צעירים

לימודי תכנות ומדעי המחשב באמצעים טכנולוגיים מתקדמים – מיקרו: ביט. בתוכנית הילדים יתוודעו לעקרונות התכנות, יפתחו חשיבה לוגית ופתרון בעיות, ילמדו שפת תכנות ויזואלית ויתנסו במעבר מחשיבה לוגית לחשיבה אלגוריתמית.