המיקרו:ביט הוא מחשב זעיר שמיועד לשמש כעזר חינוכי ידידותי ללימוד תכנות ומדעי המחשב. הוא פותח בעזרת מספר ענקיות טכנולוגיה וביניהן מיקרוסופט וסמסונג.
המשתתפים בחוג יתוודעו לעקרונות התכנות הבסיסיים, יפתחו עקרונות לחשיבה לוגית ופתרון בעיות באמצעותם, ילמדו שפת תכנות ויזואלית ויתנסו במעבר מחשיבה לוגית לחשיבה אלגוריתמית. המערכים בתכנית זו הן עפ"י עקרונות ה
PBL וחוקרים בצורה הדרגתית את האפשרויות השונות הקיימות במיקרו:ביט. לפרטים: Danielle@mam.matnasim.co.il