לוח פעילות בריכה מקורה אוקטובר עד מרץ 2019 - 2018

01.05.19-31.05.19

שעות פעילות ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
06:00-07:30  מבוגרים גברים  מבוגרים   גברים מבוגרים  מבוגרים   סגור 
07:30-08:00   נשים   מבוגרים   נשים   מבוגרים  מבוגרים  מבוגרים
08:00-09:00  נשים  מבוגרים  נשים  מבוגרים

מבוגרים

 מבוגרים
09:00-10:00

מבוגרים

 מבוגרים

מבוגרים

 מבוגרים מבוגרים  נשים   מבוגרים
10:00-11:00 מבוגרים  מבוגרים מבוגרים  מבוגרים מבוגרים  נשים  מבוגרים
11:00-12:00 מבוגרים  מבוגרים מבוגרים  מבוגרים מבוגרים  מבוגרים חופשי 
12:00-13:00

 פעילות חופשית

+

חוגי שחייה א'-ה' החל מהשעה 15:30

 חופשי
13:00-14:00  חופשי
14:00-15:00  חופשי
15:00-16:00  גברים/בנים
16:00-17:00 גברים/בנים
17:00-18:00 נשים/בנות        גברים/בנים  סגור
18:00-19:00  נ.שחייה   נ.שחייה   נ.שחייה 
19:00-20:00  נ.שחייה נשים/בנות  נ.שחייה נשים/בנות נ.שחייה
20:00-21:00  מבוגרים מבוגרים  מבוגרים נשים/בנות  מבוגרים 
21:00-22:30  מבוגרים  מבוגרים מבוגרים  מבוגרים מבוגרים

 

תקנון הקאנטרי :

  • כל מבקר/ת או מלווה חייב בתשלום.
  •  ילד מגיל שנתיים חייב בתשלום - ילד מתחת לגיל 9 חייב בליווי מבוגר
  • בעלי שיער ארוך חייבים כובע ים חובה.
  • חובה להעביר מנוי בכניסה לקאנטרי.
  • הנהלת הקאנטרי שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את לוחות הפעילות של הבריכה בהודעה של שבועיים מראש.
  • במקרה של תקלה במערכות התפעול של הקאנטרי עד שבועיים לא ינתן כל פיצוי או החזר בגין כך.