"הבוקר הרביעי", מגיש ועורך שור ענתבי

עם קץ החמה מגיע שור ל פתוח את היום בתחנה. תכנית הבוקר של הרדיו, דיווחי תנועה, מזוג האוויר ופינות מיוחדות לבוקר

כל רביעי בבוקר 07:00-08:00