סמל של בני עקיבאתנועת בני עקיבא פונה לנוער הישראלי ומחנכת ברוח תורה ועבודה. לתנועה כ-350 סניפים מתוכם 4 סניפים פה בעיר.
סניף מא"ד יצחקי, סניף כלי שיר, סניף מצפה נבו וסניף נופי הסלע.

טלפון: מרים (סניף מצפה נבו) – 058-4754477                                

         רותם (סניף מא"ד יצחקי) – 050-3244657

            הדר (נופי הסלע) - 053-4260014

            תפארת (כלי שיר) - 050-8733745