הרישום למעונות המתנ"ס על בסיס מקום פנוי: 

באמצעות רישום ידני בלבד  - הורדת טופס רישום בלינק הורדת טפסים והגשתו למנהלת המעון במסירה ידנית או למזכירות גיל הרך והמשפחה בצירוף מסמכים הבאים:

  • טופס הוראת קבע - צירוף טופס הרשאה חתום על ידי הבנק (קוד מוסד 1410).
  • צילום ת.ז. של האם/ אפוטרופוס + ספח שבו רשומים הילדים.
  • למשפחות רווחה: יש לצרף "טופס הועדה של פעוטות בסיכון". 

רישום ידני ניתן לבצע גם במזכירות הגיל הרך, רח' צמח השדה 29, בימים א'-ה' 08:00-13:00 וא'-ד' 16:00-19:00.

נוהל ביטול רישום:  

במידה והנכם מעוניינים לבטל רישום בתקופת הרישום או לאחריה יש ללחוץ כאן ולמלא טופס ביטול למעון הרצוי. יש לוודא עם מנהלת המעון שהטופס התקבל.

  • החזר כספי של דמי רישום , מקדמה ודמי ביטוח בהתאם לסעיף" תנאי רישום" בטופס ההרשמה ובהתאם להנחיות של משרד העבודה והרווחה .